Seal niêm phong


 • Seal nhựa đốt trúc ACME Malaysia (Griptight Seal PP) 40 cm
 • Seal nhựa đốt trơn khóa kim loại Malaysia 21 cm
 • Seal nhựa M Seal ACME Malaysia
 • Seal nhựa X Seal ACME Malaysia
 • Seal lá thép ACME Malaysia đầu khóa bọc nhựa
 • Seal lá thép ACME Malaysia
 • Seal nhựa đốt trơn khóa kim loại có rãnh xé 30/ 36 cm
 • Seal mỏ neo – niêm phong van dầu, đồng hồ điện nước
 • Seal nhựa dây dẹp khóa tròn 20 cm – niêm phong cửa xe, kho hàng
 • Seal nhựa đốt trúc nhỏ (Seal Mer) dẻo 26 cm
 • Seal vặn/ Seal van nhựa – niêm phong bồn dầu, xe bồn
 • Seal nhựa dây dẹp khóa vuông 20 cm
 • Seal 4 ngạnh (Seal mỏ neo)
 • Seal cáp thép rút
 • Seal cáp thép khóa nhôm
 • Seal cáp thép lục giác
 • Seal Container (Seal cối)
 • Seal niêm phong nhựa đốt dẹt 30 cm
 • Seal niêm phong nhựa bản dẹp 40 cm
 • Seal niêm phong nhựa đốt trúc
 • Seal nhựa đốt trơn khóa kim loại không rãnh xé 33 cm
error: Content is protected !!