Băng nhám dính


 • Băng gai nhám quấn cáp
 • Straps
 • Băng nhám dính có keo dán lưng (Adhesive Hook and Loop)
 • Back to Back
 • Cut and Shapes
 • Printing and Stamp
 • Twin Tape
 • Yellowing Resistant
 • Union Tape
 • High Frequency
 • Unnapped Loop
 • Băng nhám bông kết cấu sợi vải – Brushed Fadric
 • Băng nhám dính chịu nhiệt độ cao – Fire Retardant Hook and Loop
 • Gai nhám mềm – Soft Hook
 • Gai nhám nấm – Mushroom Hook
 • Gai nhám đúc – Molded Hook
 • Băng nhám dính thông thường – Standard Hook and Loop
error: Content is protected !!