Phụ liệu may mặc


  • Dây đai xương cá
  • Ti bắn siêu nhuyễn 3.5/ 4.5/ 5.4 mm
  • Súng bắn mác (mạc)/ tag (dụng cụ ghim nhãn, dụng cụ gắn mác…)
  • Dây chống giãn (dây gióng vai áo)
  • Dây treo nhãn mác bằng chỉ
  • Băng nhám dính/ băng dán xé
  • Kẹp nhựa
  • Móc nhựa treo vải
  • Dây treo nhãn mác bằng nhựa
error: Content is protected !!