Phụ liệu may mặc


 • Dây thun dệt (dây thun bản, thun dẹp, thun kim…)
 • Ti bắn siêu nhuyễn 3.5/ 4.5/ 5.4 mm
 • Bút bay con Gấu (PANDA)
 • Viết sáp bay con Gấu (PANDA)
 • Viết sáp hộp con Gấu (PANDA)
 • Phấn may con Gấu (PANDA)
 • Viết bay con Thỏ (Rabbit Chalk)
 • Phấn ủi con Thỏ (Rabbit Chalk)
 • Phấn sáp Hồng Ân hộp nhựa 50 cây
 • Phấn sáp Hồng Ân bịch 12 cây
 • Súng bắn mác (mạc) (dụng cụ ghim nhãn, dụng cụ gắn mác…)
 • Dây chống giãn (dây gióng vai áo)
 • Dây treo nhãn mác bằng chỉ
 • Băng nhám dính/ băng dán xé
 • Kẹp sắt
 • Kẹp nhựa
 • Móc nhựa treo vải
 • Dây treo nhãn mác bằng nhựa
error: Content is protected !!