Dây rút nhựa


 • Dây rút nhựa màu – có 7 màu
 • Dây rút nhựa ghi chú
 • Dây rút nhựa chống tia UV (tia cực tím)
 • Dây rút nhựa chịu nhiệt
 • Dây rút nhựa cố định cáp – Mounting Cable Ties
 • Dây rút nhựa 6 tấc – 60 cm
 • Dây rút nhựa 5 tấc – 50 cm
 • Dây rút nhựa 4 tấc – 40 cm
 • Dây rút nhựa 3.5 tấc – 35 cm
 • Dây rút nhựa 3 tấc – 30 cm
 • Dây rút nhựa 2.5 tấc – 25 cm
 • Dây rút nhựa 2 tấc – 20 cm
 • Dây rút nhựa 1,5 tấc – 15 cm
 • Dây rút nhựa 1 tấc – 10 cm
error: Content is protected !!