Ti bắn


  • Ti bắn siêu nhuyễn 3.5/ 4.5/ 5.4 mm
  • Ti bắn (đạn bắn) Wash Nylon/ PP 5-7-9-11-13 mm
  • Ti bắn (đạn bắn) bi – BALL PIN
  • Ti bắn (đạn bắn) đầu tròn – RING PIN
  • Ti bắn (đạn bắn) đầu móc tròn – HOOK PIN
  • Ti bắn (đạn bắn) đôi – DOUBLE PIN
  • Ti bắn (đạn bắn) nhuyễn – FINE PIN
  • Ti bắn (đạn bắn) đầu bản to
  • Ti bắn (đạn bắn) giày – SHOE PIN
  • Ti bắn (đạn bắn, dây bắn mạc) tiêu chuẩn – STANDARD TAG PIN
error: Content is protected !!