Ti bắn


 • Ti bắn siêu nhuyễn 3.5/ 4.5/ 5.4 mm
 • Ti thang KHL – KS – SAGA – GOLDEN EAGLE – COCO – DENNISION
 • Ti bắn (đạn bắn) Wash Nylon/ PP 5-7-9-11-13 mm
 • Ti bắn (đạn bắn) bi – BALL PIN
 • Ti bắn (đạn bắn) đầu tròn – RING PIN
 • Ti bắn (đạn bắn) đầu móc tròn – HOOK PIN
 • Ti bắn (đạn bắn) đôi – DOUBLE PIN
 • Ti bắn (đạn bắn) nhuyễn – FINE PIN
 • Ti bắn (đạn bắn) đầu bản to
 • Ti bắn (đạn bắn) giày – SHOE PIN
 • Ti bắn (đạn bắn, dây bắn mạc) tiêu chuẩn – STANDARD TAG PIN
error: Content is protected !!