Viết sáp hộp con Gấu (PANDA)

Viết sáp hộp con Gấu (PANDA)

Xuất xứ: Trung Quốc

Đặc điểm: tự động bay hơi sau 48h khi kẻ, hoặc bay hơi ngay lập tức khi ủi hoặc giặt

Công dụng: dùng kẻ đường cắt trên vật liệu

 

Về lại danh mục sản phẩm: Phấn may


Sản phẩm liên quan

  • Viết sáp bay con Gấu (PANDA)
  • Phấn may con Gấu (PANDA)
  • Viết bay con Thỏ (Rabbit Chalk)
error: Content is protected !!